Pages Navigation Menu

.... sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. (Al-Baqara: 255)

Senarai Rukun dalam Agama Islam

Rukun Islam ialah tatacara bagi kehidupan seorang Muslim yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al Quran, Setiap orang Muslim diwajibkan memenuhi lima rukun Islam bagi orang yang mampu. Rukun Islam ada lima perkara iaitu:

Rukun Islam

  1. Mengucap Kalimah
  2. Mendirikan Sembayang
  3. Mengeluarkan Zakat
  4. Berpuasa
  5. Menunaikan Haji

Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan, tidaklah menanggung dosa apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan RasulNya. Tidak ada jalan sedikitpun bagi menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya; dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (At-Tawba: 91)

… dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, – kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqara: 177)

 

Baca lagi tentang Agama Islam di:  http://islam-sebenar.blogspot.com 

Comments

comments

468 ad